דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בשלון זכר, אולם פונה לשני המינים.

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן

יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 09/12/2018 למייל florin@negev.co.il
בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקת פיתוח כלכלי