מתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. מכרז מס' 08/2018

*מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן

לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il
שאלות הבהרה עד יום 7/11/2018 בשעה 12:00
הגשת הצעות עד יום 18/11/2018 בשעה 12:00

לצפייה במסמך שאלות תשובות>>לחץ כאן