מאיצי תיירות

הנגב מורכב ממגוון מוצרי תיירות ייחודיים שמאפיינים את החוויה התיירותית בו.
מחלקת התיירות פועלת לחיזוק וגיבוש מוצרי תיירות מתוך הרצון לשדרג את חווית התיירות במרחב הנגב.
מאיצי התיירות נועדו לקדם את בעלי העסקים בתחום התיירות, לייצר אירועים מרכזיים ייחודיים במרחב ולמתג את הנגב כיעד תיירות אטרקטיבי לאוכלוסייה מקומית ובינלאומית.
כיום, תוכנית זו נעשית יחד עם "פורום תיירות נגב" בו חברים כל מנהלי התיירות במרחב ומתמקדת בארבעה מוצרים מרכזיים: תיירות מדברית, תיירות כפרית, תיירות אורבנית ותיירות בדואית.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!