בריאות

הרשות לפיתוח הנגב שמה לה למטרה לחזק את המענה הטיפולי במקצועות הבריאות  בנגב. בשנים האחרונות הקמנו את פורטל 'מטפלים בקהילה' שמטרתו לצמצם משמעותית את זמני ההמתנה לתורים במקצועות הללו. כמו כן הרשות מסבסדת הכשרות וקורסים שונים למטפלים בתחום הבריאות, בעיר בתחום הפרא-רפואי שהינו לוקה בחסר בנגב. זאת לאחר שזיהינו פער עצום בין זמני ההמתנה למטפלים בנגב ביחס למרכז. בנוסף, אנו תומכים באופן שוטף במרכזים טיפוליים הפועלים בנגב וכן שותפים להקמת בית החולים השיקומי, עלה נגב.

קידום תחום הבריאות בנגב הינו בעל חשיבות רבה מאוד ואנו מזהים כיצד המהלכים שמקדמת הרשות מסייעים להורים ולמשפחות רבות שעד כה טורטרו עד לערים במרכז במטרה לתת את המענה הבסיסי ביותר עבור ילדיהם – המענה הבריאותי. המטרה שלנו היא שבמקביל להנגשת הטיפולים לילדים שצריכים את זה, נעשיר גם את איכות השירות הניתן – ואנחנו בהחלט בדרך לשם וכבר מתחילים לקטוף את הפירות.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!