מיזם ביזבנגב הוקם ברשות לפיתוח הנגב של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל .

המיזם שם לו למטרה למנף את מהלכי הפיתוח וההשקעות הממשלתיות בנגב ולסייע לעסקים הקטנים והבינוניים לזהות את ההזדמנויות העסקיות ולפתח את הכלכלה המקומית. מטרת מיזם זה,  להביא למינוף אופטימאלי של הפוטנציאל לפיתוח כלכלי-חברתי של הנגב, באמצעות חיבור פרואקטיבי בין העסקים בנגב להזדמנויות העסקיות המיוצרות ע"י מוסדות העוגן וע"י פרויקטים ממשלתיים ואזרחיים גדולים. חיבורים שכאלו יביאו לכך שיותר משאבים הנכנסים לנגב יישארו בו ואף יכפילו וישלשו עצמם ע"י שילובם של ספקים ונותני שירותים מקומיים.

המיזם מהווה זירה עסקית לעסקים בנגב ומייצר חיבורים פרואקטיביים בין מוסדות וארגונים גדולים באזור לבין העסקים הקטנים והבינוניים. 

פעילות המיזם מתמקדת בשני קהלי יעד:

  1. 1. עסקים מקומיים, קטנים ובינוניים (ספקים ונותני שירותים) 
  2. 2. אנשי רכש, מנהלי משאבי אנוש, קניינים, ראשי וועדים מארגונים גדולים המחפשים לרכוש שירות/מוצר, ומנהלי תהליכי רכש כדוגמת פרסום מכרזים והצעות מחיר.

המיזם פועל בשלוש פלטפורמות מרכזיות:

  • פורטל ביזבנגב, זירת המסחר של העסקים בנגב
  • כנסי "עושים עסקים" לחיבור העסקים הקטנים והבינוניים למוסדות וארגונים מובילים בנגב
  • פורומים מקצועיים כגון פורום מנהלי הרכש של הנגב

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!