קהילה ורווחה

מחלקה זו מטפלת במספר אוכלוסיות שונות, אשר דורשות טיפול נקודתי ורגיש, לצד הבנה לצרכיהן ופיתוח תכניות והקצאת תקציבים מוטי צורך. האוכלוסיות הנתמכות במחלקה זו, הינן אוכלוסיות חלשות המודרות בד"כ מהפרויקטים הממשלתיים השונים. תפקידה של מחלקה זו להעניק טיפול ותקציב תוספתי. האוכלוסיות הנכללות בתחום טיפול זה כולל את אוכלוסיית הבדואים, הנשים, העולים, החרדים – ובכללם אוכלוסיות הרווחה.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!