הכפר השיקומי עדי נגב

בהמשך להחלטת הממשלה 3345 מיום 7.1.2018, והחלטת הממשלה 2025 מיום 23.9.2014, נקבע כי הרשות לפיתוח הנגב תתכלל חלק מהתקציבים הממשלתיים המופנים לטובת הקמת הכפר. במסגרת זו ההחלטה מתקצבת (באמצעות מספר משרדים) את הקמת ביה"ח השיקומי, פיתוח תכניות שיקומיות, עידוד תעסוקה והשתלבות בקהילה, שיפור המתקן ההידרותרפי הטיפולי, תכניות להכשרת מתנדבים והקמת מגורים לצעירים ומתנדבים.

  • במסגרת החלטת ממשלה זו, נחתם הסכם בין הרשות לפיתוח הנגב לבין עמותת עלה, במסגרת הסכם זה, עוגנו עקרונות העבודה בין הגופים, לטובת מיטוב הקצאת התקציבים וביצוע בקרה מתמדת על אופן ניהול הפרויקטים.
  • כמו כן, במסגרת החלטת הממשלה, מתקיימת ועדת היגוי בין משרדית, בה חברים כל משרדי הממשלה השונים.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!