מחקרים נבחרים

מרכז המחקר והמידע שם לו למטרה לקדם את המחקר ככלי תומך החלטות בנגב. המחקרים שאנו מובילים הינם אופרטיביים, ושמים דגש על תובנות והמלצות לפעולה. את סיכומי התובנות וההמלצות העיקריות אנו משתפים כאן, ובכך תורמים ללמידה רחבה וליצירת תשתית לשיתוף מידע וחשיבה משותפת ברחבי הנגב.יש לך רעיון למחקר אשר יקדם את פיתוח הנגב? נשמח לשמוע עליו!

כתובת למשלוח רעיונות: [email protected]

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!