מרכז מחקר ומידע

מרכז המחקר והמידע שם לעצמו למטרה לחזק מחקר ומידע ככלים תומכי החלטות וביצוע בנגב, מתוך ראיה שפיתוח הנגב דורש השקעה אפקטיבית של משאבים וקבלת החלטות מושכלת, ולכן קבלת החלטות חייבת להתבסס על מידע מהימן ועל מחקר תומך.
מחקר ומידע הינם כלים אשר מרבית הרשויות המוניציפליות בישראל יכולות וצריכות להפיק מהם הרבה יותר, ולכן הרשות לפיתוח הנגב רואה חשיבות עליונה בפיתוח והנגשת כלי המחקר והמידע, והפיכת הנגב למוביל בתחומים אלה.

 • תחום המידע: בתחום המידע, מרכז המחקר והמידע קלט לאחרונה מערכת מידע חדשה, אשר מאפשרת אינטגרציה של מידע ממקורות מרובים והנגשה איכותית לכלל הרשויות בנגב. צרכים שעולים מהשטח יתרמו לפיתוח המערכת והוספה של מידע לתוכה. המערכת תספק מידע משמעותי שמהווה בסיס לתכנון, קבלת החלטות ועיצוב מדיניות.
 • עוד בתחום המידע במרכז:
  • יצירת ומיסוד ממשקים מול גורמים מובילים בתחום, כדוגמת "ממשל זמין", הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מרכז המחקר והמידע בכנסת ועוד
  • מיפוי של צרכי הרשויות המוניציפליות, כמו גם גורמים נוספים בנגב
  • שיתוף מידע בין רשויות בנגב, כגון למידה מפרויקטים מוצלחים או כישלונות
  • אפיון ועריכת ניוזלטר אשר יפנה לקהלים מגוונים וינגיש מידע מכלל העולם
  • פיתוח מדדים אופרטיביים בשיתוף עם גורמים מובילים בתחום – באקדמיה ובלמ"ס
 • תחום המחקר: אנחנו מתמקדים במחקרים הנעשים תוך ראיית כלל הנגב ובעלי תוצאות ברות יישום. היתרון במרכז המחקר והמידע הוא שאנו מדברים את השפה המקצועית של המחקר, וגם מכירים את השטח והאזור.
 • המחקרים במרכז המחקר והמידע:
  • יוצרים שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות, דבר אשר שם את טובת הנגב במרכז ומאפשר איגום משאבים
  • מותאמים לצרכים העולים מהשטח, ועל כן נוגעים במגוון רחב של נושאים ונערכים בשיטות איכותניות וכמותיות
  • תמיכה (מתודולוגית ו/או כספית) בסקרים ומחקרי עומק
  • נעשים גם עבור מחלקות של הרשות לפיתוח הנגב ותומכים בקבלת ההחלטות שלה, כאשר מחקרי אלו יכולים וצריכים להיות מונעים על ידי צרכים מהשטח
 • עוד בתחום המחקר במרכז:
   • בדיקות יתכנות כבסיס למחקרים ופרויקטים עתידיים
   • מחקרי בייסליין
   • מחקרי בנצ'מרק גלובליים לצורך יישום מקומי ("נגביזציה")
   • דגש על למידה ממקורות ראשוניים בארץ ובעולם
   • קבוצות מיקוד

  איך אפשר לעזור לך?

  תודה על פניתכם!