רשת הזדמנויות ייחודית למצוינות !

תכנית "מצוינגב" הינה תכנית של הרשות לפיתוח הנגב אשר חרתה על דגלה יצירה וקידום של תשתיות חינוכיות, יישוביות ואזוריות לקידום מצוינות בחינוך הנגב. 

החינוך מהווה נדבך חשוב בשיקולי מעבר והשתקעות של אוכלוסייה צעירה, לפיכך קידום מצוינות הוא כלי מרכזי לאיכות החיים בנגב ומיתוגו כמקום המציע מגוון של אפשרויות.  

תכנית "מצוינגב" שואפת להניח תשתית לקידום מצוינות, שזו תאפשר לבוגרי מערכת החינוך בנגב להשתלב בכל תחומי החיים והפיתוח העתידיים, ולהוות חלק בולט ומרכזי בפיתוח ההון האנושי של מדינת ישראל . 

"מצוינגב" הינה תכנית ייחודית לפיתוח והטמעת ערכי המצוינות וההצטיינות בתחומי דעת שונים כגון: מדעים, מוזיקה, ספורט, תאטרון ומנהיגות. מדי שנה נחשפים לתכנית מעל 70,000 תלמידים הלומדים ברחבי הנגב. 

תכנית זו נבנתה לאחר החלטת ממשלה 546 כחלק מתפיסה מערכתית של המשרד לפיתוח  הפריפריה, הנגב והגליל לפיתוחו של הנגב, לקראת הקמת עיר הבהד"ים בנגב. 

תכניות המצוינות פותחו על פי מודל המצוינות שפותח ומופעל בהצלחה רבהבעיר באר שבע, ומבוססות ע"פ  מודל רנזולי הנשען על שלושה מעגלים: חשיפה – העמקה – חקר. 

הרשות לפיתוח הנגב, המובילה את התכנית בחמשת השנים האחרונות פיתחה והטמיעה את המודל ב- 10 יישובים נוספים. 

בשנת תשע"ח לאור הצלחת התכנית, הוחלט להרחיב את פעילותה ולתקצב 9 יישובים נוספים.       

כיום פועלות במסגרת תכנית "מצוינגב" כ- 20 רשויות. 

 

התכנית נועדה להביא למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בתלמידים, מתוך תפיסה כי בכל ילד קיימות היכולות לפתח את תחום המצוינות שלו, ולבנות תשתית יישובית המחנכת למצוינות ומכשירה את דור העתיד של ילדי העיר.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!