הרשמו למכרזים ותרוויחו

מכרזים פעילים

מתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. מכרז מס' 08/2018

*מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il שאלות הבהרה עד יום 7/11/2018 בשעה 12:00 הגשת הצעות עד יום 18/11/2018 בשעה 12:00 לצפייה במסמך שאלות תשובות>>לחץ כאן

מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה, והפקת דו"ח מסכם לבניית סל חברתי

*מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il   לצפייה בשאלות ותשובות לחץ כאן>> הרשות לפיתוח הנגב נותנת אורכה להגשת הצעות למכרז פומבי  מס 07/2018 בנושא- מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה והפקת דו"ח מסכם לבניית "סל חברתי"… המשך לקרוא >> מתן שירותי ייעוץ, בניית מדדים וביצוע מחקרים בתחומי מדעי החברה, והפקת דו"ח מסכם לבניית סל חברתי

מכרז מס 05.2018 למתן שירותי תחזוקת אתרים תוכן וניהול מדיה

הרשות לפיתוח הנגב מכרז פומבי מס' 05/2018 בנושא מתן שירותי תחזוקת אתרים, תוכן וניהול מדיה   נציגת הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא זימרת דדיה כתובת דוא"ל hila@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון 08-6705103 . ניתן יהיה… המשך לקרוא >> מכרז מס 05.2018 למתן שירותי תחזוקת אתרים תוכן וניהול מדיה