הרשמו למכרזים ותרוויחו

מכרזים פעילים

דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בשלון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 09/12/2018 למייל florin@negev.co.il בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקת פיתוח כלכלי

מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב 06.18

הרשות לפיתוח הנגב מכרז פומבי מס' 06/2018 בנושא מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב לפרטי המכרז המלאים –> לחץ כאן מועדים תהליך שאלות הבהרה עד יום 20/11/18 בשעה 12:00 הגשת הצעות עד יום 28/11/18 בשעה 12:00 נציגת הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא הילה מלול כתובת… המשך לקרוא >> מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב 06.18

מכרז כוח אדם מס' 09.18 מרכז/ת תוכן

הרשות לפיתוח הנגב מכרז כח אדם פומבי מס' 09/18 תפקיד: מרכז/תתוכן בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, קורות חיים והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,בית הנשיאים קומה 3 ,עד ליום 11/11/2018 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במחלקה המשפטית. לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה… המשך לקרוא >> מכרז כוח אדם מס' 09.18 מרכז/ת תוכן

מתן שירותי תוכן וביצוע קורסים בתחומי החינוך הטכנולוגי עבור רשויות מקומיות בנגב. מכרז מס' 08/2018

*מטעמי נוחות המכרז מנוסח בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן לשאלות הבהרה יש לפנות למייל –  Hila@negev.co.il שאלות הבהרה עד יום 7/11/2018 בשעה 12:00 הגשת הצעות עד יום 18/11/2018 בשעה 12:00 לצפייה במסמך שאלות תשובות>>לחץ כאן