הרשמו למכרזים ותרוויחו

מכרזים פעילים

מכרז פומבי מס' 04/2019- למתן שירותי איסוף, טיוב ואינטגרציה למידע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול hila@negev.co.il ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 07.03.19 שעה 13:00 תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום 12.03.19 בשעה 15:00 לפרטי המכרז המלאים –> לחץ כאן

אספקת מערכת לניהול קולות קוראים עבור הרשות לפיתוח הנגב

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה- 28.01.2019 בשעה 13:00  במסירה אישית לתיבת המכרזים אצל הגב' הילה מלול במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע,  

הזמנה להגשת הצעות עבור מחקר "מדדים ומדידה של פסטיבל דרום אדום

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה-15/01/2019 בשעה 15:00 במייל: eitan@negev.co.il *נא לשים לב, תאריך היעד הוקדם והינו ה-15/01/2019

הזמנה להגשת הצעות עבור מחקר "עוצמת מותג קסם המדבר"

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן את ההצעות יש להגיש עד לתאריך ה-29/1/2019 בשעה 15:00 במייל eitan@negev.co.il *נא לשים לב, תאריך היעד הוארך והינו ה-29/01/2019