הרשמו למכרזים ותרוויחו

מכרזים פעילים

דרוש/ה רכז/ת עירוניות, חדשנות ואסטרטגיה בירוחם

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 09/06/2019 למייל revital@negev.co.il בשעה 12:00 בכותרת יש לרשום: "עבור משרת רכז עירוניות, חדשנות ואסטרטגיה בירוחם"

דרוש/ה רכז/ת פיתוח קהילתי לתפקיד במרכז הצעירים ברהט

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים בשפה העברית>> לחץ כאן לצפייה במסמכי המכרז המלאים בשפה הערבית>> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 28/04/2019 למייל eitan@negev.co.il בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת רכז עירוניות חדשנות וקהילה ברהט.

מכרז פומבי מס' 01.19- לניהול פרויקט לקידום ופיתוח התחום הטיפולי בנגב.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול hila@negev.co.il ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 25.03.19 שעה 12:00 תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום 28.03.19 בשעה 15:00 לפרטי המכרז המלאים –> לחץ כאן

דרוש סטודנט למחלקת פיתוח כלכלי פרויקטים -מיזם ביזבנגב

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 21/03/2019 למייל florin@negev.co.il בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת סטודנט במחלקת פיתוח כלכלי.

דרוש/ה רכז/ת עירוניות וחדשנות בירוחם

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים. לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 24/03/2019 למייל eitan@negev.co.il בכותרת יש לרשום: קו"ח עבור משרת רכז עירוניות וחדשנות בירוחם.