הנגב החדש

אודות

פניות הציבור

הרשות לפיתוח הנגב אחראית על ייזום ותכנון הפיתוח הכלכלי והחברתי בנגב ועידודו, וכן פועלת למען הגברת ההתיישבות של עסקים ויחידים בנגב.
יחידת פניות הציבור מרכזת את הטיפול בפניות, והצעות במגוון נושאים בהם עוסקת הרשות לפיתוח בנגב. המשך לקרוא >> פניות הציבור