04/18 מכרז כח אדם – רכז מעקב ובקרה למחלקת תיירות

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת רכז מעקב ובקרה.

יש לשלוח קורות חיים עד תאריך 26.2.2018  למייל zoahrc@negev.co.il בכותרת יש לרשום קו"ח עבור רכז מעקב ובקרה למחלקת תיירות ותרבות.

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן