תכנון ומחקר

testתמיכה ברשויות בתהליכי תכנון: הרשות לפיתוח הנגב והמשרד לפיתוח הנגב והגליל רואים חשיבות רבה בסיוע לרשויות בנגב בתכנון ארוך טווח בהיבטים שונים, בין היתר: תוכניות אסטרטגיות, תוכניות אב לפיתוח כלכלי, בדיקות התכנות למיזמים מניבי הכנסה לרשויות המקומיות, שעיקרן התאמת הפיתוח לצרכים העתידיים והמשתנים בנגב. לאור מדיניות זו, הרשות תומכת כספית ומלווה מקצועית את הרשויות בנגב בתהליכי תכנון ופיתוח תוכניות ואף מסייעת בהטמעתן.

מחקרים וסקרים:
הרשות לפיתוח הנגב כגוף אזורי מקדמת מעת לעת ולפי צרכי השטח וההתפתחות מחקרי עומק, סקרים וקבוצות מיקוד בנושאים שונים.
המחקרים מהווים מצע לפיתוח תוכניות ופרויקטים, לבקרה והערכה של פרויקטים פעילים
ומסייעים בגיבוש מדיניות.

לדוגמאות למחקרים לחץ כאן (קישורים לקבצי PDF של מצגות מחקרים)