דרוש/ה – רכז/ת צמיחה דמוגרפית לבאר שבע

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים.

את הבקשה בצרוף המסמכים הנדרשים יש להעביר לידי הרשות לפיתוח הנגב, במייל

revital@negev.co.il

עד יום 24.5.18 בשעה 12:00

**יש לבקש אישור על קבלת המייל

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן