ק"ק קידום אירועי תרבות מקומיים-קטנים

הרשות לפיתוח הנגב רואה חשיבות רבה בטיפוח אירועי תרבות קטנים לקהל המקומי לשם יצירת מרחב תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסיית המקום, לקהילות השונות שבו ולמגוון התרבותי שלהן.

לקיום אירועי תרבות, מסוג זה תפקיד חשוב במילוי תוכן במרחב הציבורי ויצירת אזור תוסס ושוקק חיים. אירועים אלה תורמים ליצירת תחושת שייכות למקום, מעניקים משמעות לסביבה ולמרחב.

בהתאם לזאת, הרשות מעוניינת לתמוך בקיום אירועים אלה ביישובי הנגב באמצעות רשויות מקומיות לרבות חברות ועמותות עירוניות ומעיין עירוניות, שמקום מושבם בשטחי הנגב שתחת ריבונות ישראלית והכפופים לחוק הישראלי.

קול קורא זה הינו קול קורא פתוח- ניתן להגיש בקשות לתמיכה באירועים במשך כל תקופת הקול הקורא כמוגדר להלן, אישור הבקשות כפוף לתקציב.

לצפייה במסמכים המלאים >> לחץ כאן

הבהרה לתנאי הקול קורא:

על אף האמור בסעיף א' להנחיות  מנהליות להגשת בקשה לתמיכה,

מובהר בזאת, כי ניתן להגיש בקשות לתקצוב אירוע עד שבוע בטרם קיום האירוע.

הגשה במועד כאמור לא תאפשר מתן הרשאה מהרשות בטרם קיום האירוע והמגיש ככל ויקיים את האירוע יעשה כן ללא הסתמכות על תמיכת הרשות

הרשות תבחן את הבקשה בהתאם לנהליה ותבחר אם לאשר את הבקשה באופן חלקי, מלא או בכלל לא