הכשרת מנהלי קהילה (מנק"לים) ומנהיגות יישובית במרחב הכפרי

מחזור נוסף יוצא לדרך 07.09.2016!

פיתוח והכשרת מנהלים באמצעות הקניית ידע, כלים ומיומנויות בניהול קהילות – היכרות מעמיקה עם סוגיות מרכזיות ומגמות מתפתחות במרכז הכפרי.

לנוהל תמיכת הרשות לפיתוח הנגב- מלגות קורס מנהלי קהילה ספיר – לחץ כאן

קורס מנהלי קהילה מעודכן