קול קורא – מנהיגות את המחר בנגב

קול קורא לתמיכה בתכנית מנהיגות מקומית וקהילתית ברשויות הנגב
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הנגב ועמותת כ"ן – כוח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל יפעילו בשנים 2016-2017 תכנית משותפת לקידום מנהיגות נשים קהילתית ומקומית בנגב.
התכנית כוללת 10-13 מפגשים אשר יתקיימו ברשויות המקומיות בנגב וסיור לכנסת.

מטרת התכנית: 
להכשיר נשים לתפקידי מנהיגות ציבוריים, לעודד ולסייע להן להשתלב ולהנהיג בתחומי ההשפעה הציבורית והקהילה, תוך מודעות לקידום תכנים ונושאים שיובילו לשיפור באיכות החיים של נשים ותוך מחוייבות לסייע באופן פעיל ולנשים אחרות להתקדם, להתפתח ולהצטרף למעגל ההשפעה וההנהגה הציבוריים והקהילתיים.
הזירה המוניציפלית מהווה את זירת ההשפעה המרכזית אשר אליה מיודעות הנשים ובה הן אמורות לפעול במסגרת הקורס ולאחריו.

רשויות המעוניינות בתכנית מתבקשות לפנות עפ"י הפרטים הבאים:
פנייה במייל wepower@ken.org.il עד ולא יאוחר מיום 30.11.16 
* פתיחת התכנית מותנית במינימום של 10 משתתפות
* שכר לימוד של עד 500 ש"ח למשתתפת יגבו ממשתתפות התכנית בנוסף להשתתפות הנ"ל.
*אפשרות למלגה סוציואקונומית בתיאום עם הרשות המקומית.

⇓ לפרטים המלאים ותנאי הסף לחץ כאן