קול קורא לתמיכה בתוכניות תרבות ברשויות מקומיות בנגב – 2019

הרשות לפיתוח הנגב )להלן- "הרשות"( והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל )להלן- "המשרד"( רואים חשיבות רבה בטיפוח ומינוף התרבות, האמנות והספורט בנגב לשם יצירת מרחב תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה ולשם שיפור תדמיתו של הנגב ומיתוגו כאזור צורך ויוצר תרבות, אמנות וספורט. לבנייה של תוכנית סדורה ואיכותית של פעילות תרבות בנגב תפקיד חשוב במילוי תוכן במרחב הציבורי וביצירת אזור תוסס ושוקק חיים. שגרות תרבות שוטפות תורמות ליצירת תחושת שייכות למקום, מעניקות משמעות לסביבה, מעודדות צריכת פנאי על ידי התושבים בישוב ומחוץ לו, חושפות כישרונות של תושבי הנגב בפניי הקהל הרחב, מעודדת יזמות בתחום התרבות ומהווה מנוע לפיתוח תיירות במרחב הנגב. בהתאם לזאת, מדיניות הרשות והמשרד הינה לתמוך ולחזק את פעילויות התרבות המקודמות ע"י הרשויות המקומיות בנגב באמצעות יצירה ותמיכה בתוכנית תרבות שנתית )להלן- "סל תרבות"( שתייצר חיבור אינטגרטיבי בין משאבי הרשות המקומית בתחום התרבות כדוגמת פסטיבלים לבין גופי תרבות נוספים ברשות המקומית לרבות פעילות של אומנים ויוצרים באזור ובפעילות תרבותית של מוסדות התרבות.

קישור לקובץ לחץ כאן>>

קישור לטופס קול קורא "סל תרבות" לחץ כאן>>

קישור לטופס שאלות ותשובות לחץ כאן >>