קול קורא לפיתוח ותגבור מערך החינוך הבלתי פורמאלי ביישובי עוטף עזה

שאלות ותשובות

מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של הרשות לפיתוח הנגב על פי חוק הרשות לפיתוח

הנגב, התשנ"ב-1991

לפיתוח ותגבור מערך החינוך הבלתי פורמאלי ביישובי עוטף עזה

שאלות תשובות
1. האם יש סכום בתקנה? התקציב המופנה לטובת התקנה אינו סופי ומותנה באישור
2. האם צריך שזה יהיה פרויקט אחד או שאפשר לפצל לכמה פרויקטים? ניתן להגיש מספר פרוייקטים בתחום העונים לתנאי הסף.

במסגרת תפיסה אחודה ותוכנית כוללנית

3. יש סכום מוגדר שעליו צריך להגיש הבקשה? בהתאם ליכולת המציע לבצע ללא הגבלת סכום ובהתאם.

לתנאי חלוקת התקציב בקול הקורא.

4. ההגשה צריכה להתאים לכלל הגילאים? או

להתמקד בגיל מסויים?

הפרוייקט יכול להתייחס לכל טווח הגילאים מלידה ועד 18

 

לצפייה בפרטי הק"ק והנחיות להגשה >> לחץ כאן

שימו לב:

הגשת שאלות עד 01.06.18

הגשת בקשות עד 10.06.18