פתיחת קורס הכשרת מנהלי קהילה (נדחה)

פתיחת הקורס מנהלי קהילה נדחתה לתחילת ספטמבר 2016 (ימי ד, 18:00-14:00) הודעה על מועד מדוייק תועבר בהקדם.