תמונה ראשית - מרכז הצעירים באר שבע

עידוד יצירה

yezira

תכנית התרבות ברשות לפיתוח הנגב מתבססת על מודל שפיתחה מחלקת התרבות המדגיש את החשיבות באיזון נכון של חלוקת משאבים בתחום התרבות ומתחלק בין קידום ותמיכה באירועי עוגן ופסטיבלים, חיזוק מוסדות ונכסי תרבות קיימים וחיזוק יזמי התרבות עצמם. לפיכך, בשנת 2018 גדל תקציב מחלקת התרבות מתוף תפיסה שהשקעה בשלושת הצירים הללו תביא לחיזוק המרחב הציבורי, תסייע לגיבוש קהילות יוצרות, תעודד יזמות בתחום הבילוי והפנאי, תתגבר פעילויות ועסקים ותגרום לאנשים לצרוך יותר תרבות מקומית איכותית.