תמונה ראשית - מרכז הצעירים באר שבע

עידוד יצירה

yezira

כדי לשלב תעשייה יצירתית בתהליכי הפיתוח הכלכלי הוקם ברשות לפיתוח הנגב פורום תעשייה יצירתית בנגב בשיתוף עם שתיל. הפורום החל דרכו בלמידת עומק של מודלים בעולם, מעודד שיתופי פעולה ואיגום משאבים של נכסים אזוריים ובמטרה להביא את מוסדות התרבות לבצע רכש מקומי ולהניע גלגלים כלכליים נוספים בנגב, תוך הפניית תקציבים ציבוריים לאנשי מקצועי ולספקים מקומיים כמו משרדי הפקה, פרסום, ספקי ציוד ועוד. במסגרת המפגשים גובשה תשתית רבים  התחומי התרבות.