מכרז 01/2017 – שירותי פרסום אסטרטגיה שיווקית, קריאייטיב ורכישת מדיה

הרשות לפיתוח הנגב, מזמינה בזאת הצעות להעסקת חברת פרסום/ייעוץ שיווקי ורכישת מדיה שיהיה אמון על מתן שירותי יעוץ אסטרטגי, שיווקי/פרסומי לצורך הפצת פעילות הרשות – תוך תיאום מלא עם מנכ"ל הרשות, וראש אגף הסברה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ועל פי הנחיותהם.

שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למייל rinat@negev.co.il עד לתאריך 10.3.2017 בשעה 10:00 בלבד. יש לוודא אישור קבלת המייל. תשובות תימסרנה למציעים וזאת עד ליום 15.3.2017 בשעה 14:00.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא 8.5.2017 בשעה 12:00 הגשת המכרז תעשה במסירה אישית בלבד.

לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן>>

  • מסמך שאלות ותשובות למכרז מס' 01/17 פרסום וקריאייטיב, לחץ כאן
  • מסמך שאלות ותשובות מעודכן ל-24/4/2017 לחץ כאן

 

 

הודעת על הארכת מכרז:

הוחלט על מתן הארכות מועדים במכרז מס' 01.17 בנושא: "שירותי פרסום אסטרטגיה שיווקית , קריאייטיב, ורכישת מדיה" ולהלן  הם:

  • שאלות והבהרות יש להגיש עד לתאריך 23/03/17 בשעה- 10:00 בלבד ובכתב בלבד למייל: rinat@negev.co.il יש לוודא אישור קבלת המייל.
  • תשובות תימסרנה למציעים וזאת עד ליום 28/03/17 בשעה 14:00.
  • המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו עד ליום 08/05/17 בשעה 12:00.

שאר תנאי ההגשה נשארים כפי שהם מופיעים בחוברת המכרז.