מכרז מס' 8/17 – ניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב.

לפרטים המלאים>> לחץ כאן