מכרז מס' 7/17 – ניהול פרויקט להפעלת תכנית "מצוינגב"

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לניהול פרויקט להפעלת תכנית המצוינות בחינוך 'מצוינגב' במרחב הנגב.

תוכנית מצוינגב הינה תוכנית בהובלת המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב האחראים על הפיתוח והתקצוב של התכנית, זו השנה החמישית.

לפרטים המלאים>> לחץ כאן

שאלות תשובות מצויינגב