מכרז כח אדם פומבי מס' 17/14 תפקיד: מנהל/ת מרכז מידע ומחקר

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, תיאור קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה זו והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה,
עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22,בית הנשיאים קומה 3.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל לאורלי גבאי: office@negev.co.il

לצפייה בפרטי המכרז המלאים >> לחץ כאן

שימו לב – ניתנה הארכה להגשת המכרז עד 10/12בשעה 12:00.