מכרז כ"א מס' 15/17 – משרת סמנכ"ל/ית

הרשות מזמינה בזאת מועמדים הרואים עצמם מתאימים להגיש מועמדות למשרת סגן/ית המנהל הכללי.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף תעודות ואישורים, תיאור קורות חיים בדגש על ניסיון רלוונטי למשרה זו והמלצות, יש להגיש במעטפה סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה,

במסירה ידנית במשרדי הרשות, שדרות רגר 22 ,בית הנשאים קומה 3.

לצפייה בפרטי המשרה המלאים >> לחץ כאן

שימו לב – ניתנה הארכה להגשת המכרז עד 10/12בשעה 12:00.