מודל בתי האגודה

צעירים חוסכים את שכר הדירה

kazerin_l

מודל בתי האגודה שצפוי לחסוך לזוגות צעירים שישתתפו בו את נטל תשלומי שכר הדירה- קוצר הצלחה גדולה בנחל עוז וצפוי להתרחב במסגרת הפרויקט, תשלומי השכירות של זוגות צעירים עבור דירות צמודות קרקע- יקוזזו ישירות מול התשלום עבור עלות הדירה לאור ההצלחה אושרו בנייתן של 200 יחידות דיור נוספות במסגרת הפרויקט ברחבי הנגב והגליל

מודל "בתי האגודה" הוא פרויקט שקורם עור וגידים בימים אלה ביוזמת המשרד לפיתוח הנגב והגליל וצפוי לייצר פתרון מהפכני עבור זוגות צעירים באזורי עדיפות לאומית א'. על-פי מודל זה, תתאפשר בהתיישבות הכפרית הקצאה של מגרשי בנייה למגורים לצורך בניית יחידות דיור אשר יושכרו למתיישבים עם אפשרות לרכישה. שיטת ההשכרה שתחסוך כספים רבים לשוכרים פועלת כך: חלק ניכר משכר הדירה שישולם על-ידי השוכר עבור התקופה בה הוא מתגורר ביחידת הדיור ייחשב כחלק מההון העצמי שלו בעת רכישת היחידה.
יישום מודל זה יוביל בעצם "למחיקת" תשלומי השכירות וניתובם ישירות להון העצמי של השוכרים ומעודד זוגות צעירים לרכוש דירה ביתר-קלות, לעומת רכישת דירה במרכז. גודל שמהווה הדירות צפוי להגיע עד ל-100 מ"ר.
בתקופה האחרונה, במשרד לפיתוח הנגב והגליל התקבלו עשרות בקשות ממועצות אזוריות לבניית מאות בתי אגודה. פיילוט בנושא כבר החל בנגב בקיבוץ נחל עוז והצלחתו הגדולה יוביל לאישור בנייתן של כ-200 יחידות דיור חדשות לפחות ברחבי הנגב והגליל עד לסוף שנת 2014.
השר לפיתוח הנגב והגליל: " זו מהפכה של ממש עבור זוגות צעירים. רכישת דירה אינה עוד בגדר חלום. אני בטוח שכפי שהפרויקט הצליח בנחל עוז המודל יביא בשורה גם ליישובים נוספים".
סיגל שאלתיאל הלוי, מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל: " אחרי הפסח נצא בבניית 200 בתים ונודיע מה שמות היישובים שבהם אפשר יהיה לרכוש את הבתים. מדובר בהשקעה ממשלתית של 45 מיליון שקלים."