מה עושים אחרי 16:00, מה עושים אחרי העבודה?

1

 

להשאיר את הצעירים בנגב ולשנות את מאזן ההגירה

מאבק דמוגרפי מוכר הוא המאבק של יישובי הנגב "להשאיר את הצעירים". אחד מיעדיה של החלטה 546 הוא לסייע בידי רשויות המטרה בהשגת מטרה זו, להשאיר את הצעירים ולהביא חדשים. מנתונים שנצברו במשרד לפיתוח הנגב והגליל וברשות לפיתוח הנגב עולה כי אחד החוסרים הבולטים הוא פעילות קהילתית בשעות אחר הצהרים למשפחות צעירות.

פנאי וקהילה

במהלך שנת 2014 השנה בחר המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בהליך מכרז, יועצים אשר יחד עם רשויות המטרה נדרשו להכין תוכנית פנאי וקהילה המתמקדת בילדים בצרכי גיל הרך – גילאי 0-6 ובצרכי הוריהם. היועצים נדרשו להציג תוכנית חמש שנתית שראשיתה בפיילוט שיישום במהלך רבעון אחרון של 2014. תוכניות חדשניות, שטרם הופעלו בישובים, יצירת קשרים קהילתיים בין משפחות בשלב דומה בחייהן מתוך כוונה להפוך את המשפחות הללו לגורם מחולל שינויי בישובים בהן הן פבהן הן מתגבשות ופעולות והן יהוו עורף אחת לשנייה ותמיכה העשרת הפעילות אחה"צ

שדרוג השירותים למשפחות עם ילדים בגיל הרך

העבודה האסטרטגית שקדמה להחלטה 546 הצביעה על נושא השירותים והטיפול בגיל הרך כגורם קריטי להשארת משפחות צעירות הגרות ביישובי המטרה ולמשיכת משפחות צעירות חדשות. טיפות חלב, מרכזי גיל רך ומערך שירותים ייחודיים לגיל הרך מהווים צורך של ממש לקפיצת מדרגה ביישובי המטרה.

בהחלטה 546 הוקצה תקציב ליישום תוכנית "פנאי וקהילה". התוכנית נועדה לייצר ולספק פעילויות לגיל הרך ביישובי המטרה ולצד זאת לעודד יצירת קהילה של משפחות צעירות ולתמרץ יוזמות רלבנטיות בתחום.

העבודה על התוכנית חידדה את חשיבות התחום ואת החסר הגדול הקיים בנושא. בהחלטה 2025 ניתן דגש נוסף לתחום והוקצו תקציבים להקמת מרכזים אינטגרטיביים לגיל הרך שיכללו שירותים בתחומי הבריאות, החינוך והרווחה.

שני המהלכים משתלבים זה בזה והחלטה על הקמת מרכזי גיל רך תאפשר מינוף משמעותי של ההשקעה בתחום הגיל הרך שהחלה בהחלטה 546 באמצעות תוכנית "פנאי וקהילה".