חיזוק צוותי הרשות המקומית

חלק מיעדי הפעילות של המשרד לפיתוח הנגב והגליל ושל הרשות לפיתוח הנגב במסגרת החלטה 546 הוא חיזוק יכולות הניהול המוניציפלי של נבחרי הציבור, מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות ברשויות המקומיות. התכנית באה לתת כלים  לסגל המוניציפאלי הבכיר של רשויות למצות את החלטות הממשלה ותקציביה לטובת תושביהם ולשיפור השירות.

הכשרת נבחרים ושיפור מיומנות ניהול

מפעם הדרום נבחר כגוף המפעיל ועוסק בבניית תוכנית הכשרת הבכירים. בהתאמה לכל ישוב. ימי הכשרה מרוכזים, מעורבות בוועדות היגוי וסיוע בבניית נהלי עבודה ותוכניות עבודה מותאמות תקציב.

בנוסף ובמקביל לתהליכי התכנון האסטרטגי מסייעים המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב לשיפור היכולות והמיומנויות של הנהגת והנהלות רשויות המטרה. לצורך כך אנו מפעילים ומעורבים במספר תוכניות הכשרה והקניית ארגז קלים לצוותי הרשויות המקומיות בעבודתן פנימה ואל מול משרדי הממשלה וגופים אזורים שונים.

פיתוח תפקיד אסטרטגי ברשויות המקומיות

במהלך היישום זוהה הקושי של רשויות המטרה בקשב ויישום ההחלטה והצורך בקליטת פונקציה אסטרטגית שתסייע במימוש החלטות הממשלה ובפעילות האסטרטגית של הרשות. בעבודת מטה משותפת עם משרדי רוה"מ פנים והמשרד לפיתוח הנגב והגליל נעשה כיום מאמץ  לסייע לרשויות באמצעות תקצוב של משרה בכירה למנהל יחידה אסטרטגית.

השמה והכשרת צוערי עתידים

במסגרת תוכנית עתידים מסייעת הרשות לפיתוח הנגב למשרד הפנים בהשמת צוערים ברשויות בנגב וברשויות המטרה בפרט. בנוסף, מוביל המשרד לפיתוח הנגב תוכנית שנתית לחניכה ולמידת עמיתים עבור כלל הצוערים. על הצלחת התוכנית מלמד הביקוש הרב מצד הרשויות להשמת צוערי עתידים. ברוח החלטת הממשלה מרבית הצוערים במחזור הראשון שולבו ברשויות המטרה בנגב.

שיתוף הפעולה בין רשויות המטרה – אמצעי למינוף 546

אין חכם כבעל הניסיון. במפגשי רשויות המטרה, אותם יוזמים המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב יחד עם מפעם דרום, ניתנת לנבחרי הציבור ולצוות הניהולי של הרשויות הזדמנות ללמוד מניסיונם של עמיתיהם, לשתף פעולה  ולטקס עצה משותפת מול האתגרים העומדים בפני הרשויות בנגב.