הנדסאי מכונות בהתמחות מערכות אנרגיה, תת התמחות בגז טבעי

הנדסאי גז2 הנדסאי גז1

 

 

 

 

 

 

משאבי הגז הטבעי מספקים חלופה מתבקשת לדלקים הפוסיליים המזהמים. כבר היום נהנים מפעלים ראשונים בנגב מתשתיות הגז ההולכות ומוקמות ונדרשת הכשרה של כוח אדם מקצועי קיים וחדש, אשר ייטלו חלק משמעותי בהקמה ובניהול מתקנים אלה.
בתום המסלול ובכפוף לתקנת רשות הגז בנושא, תוענק תעודת גמר מטעם מה"ט ומטעם רישיונות עיסוק בתחומי הגז הטבעי.
במקביל לתוכנית הלימודים הייחודית הוקמו מעבדות חדשות ומתקני הכשרה ייחודיים במכללה הטכנולוגית, המאפשרת קיום הסבות, קורסים והכשרות נוספות מלבד תכניות ההנדסאים.
הבוגרים של תכנית הלימודים הראשונה עתידים לסיים ביוני 2015 ולהיקלט בתפקידים שונים במפעלים ותחנות כוח בנגב.

קטעים מהעיתונות:

הרשות-לפיתוח-הנגב--המכללה-הטכנולוגית-באר-שבע-חנכה-מעבדות-גז--מקומי-דתי--29.1 הרשות-לפיתוח-הנגב--מעבדות-גז-ואנרגיה-בטכנולוגית-שבע--29.1 הרשות-לפיתוח-הנגב--סיור-באיצטדיון-החדש-בבש--שבע--29.1 הרשות-לפיתוח-הנגב--פתיחה-חגיגית-של-מעבדות-הגז--אפוכה--28.1