החלטות ממשלה

Knesset_Building_South_Side

  • החלטה מספר 546 של הממשלה מיום 14.07.2015 להורדה
  • החלטה מספר 2025 של הממשלה מיום 23.09.2014 להורדה
  • החלטת ממשלה 3708 תכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית להורדה
  • החלטת ממשלה 2017: תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה להורדה