הזמנה להצעת הצעות לפעילויות הפגה לתושבי שדרות ועוטף עזה

הזמנה להצעת הצעות לפעילויות הפגה לתושבי שדרות ועוטף עזה

לאור המצב הביטחוני ביישובי עוטף עזה, ובהתאם לתיקון החלטת הממשלה 2017 מיום 15.7.2018 ועל מנת למקסם את כמות ומספר האירועים/פעילויות ליישובי העוטף, הרשות לפיתוח הנגב מזמינה גופים, ארגונים, מוסדות וכיו"ב, המעוניינים בכך, להציע הצעות לפעילויות הפגה ללא עלות לטובת תושבי רשויות עוטף עזה; שדרות, שער הנגב, אשכול, חוף אשקלון ושדות נגב. זאת לשם סיוע לתושבים בהתמודדות עם המצב הביטחוני ומתוך מטרה להגדיל את החוסן ולשמור על שגרת החיים.

לשם כך ועל מנת להציע מענה רחב, הרשות לפיתוח הנגב מבקשת לקבל הצעות לאירוח של לפחות 1500 מתושבי רשויות העוטף, בפעילויות שונות אשר יתקיימו בפרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים בסה"כ.

להשלמת פעילות שתאושר, הרשות תספק שירותי הסעה מרוכזת חלקית או מלאה של התושבים לפעילות.

את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך 16.8.2018 לכתובת המייל revital@negev.co.il , בצירוף ההצעה, תיאור הפעילות, מספר הכרטיסים/ההזמנות המוצעות ופרטי קשר.

לאחר קבלת הבקשות, הרשות לפיתוח הנגב תהא רשאית להציע את ההטבה לתושבים ותשקול, על פי נהליה ועל פי הזמינות התקציבית, מימון חלקי או מלא של שירותי ההסעות הלוך וחזור.