הודעה על פטור ממכרז

הודעה על פטור ממכרז

עפ"י תקנה 3 (30) לתקנות חובת מכרזים

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב החליטה בישיבתה מיום 1/11/17 ליתן פטור להתקשרות עם הקואליציה לטראומה, מניעה והתמודדות(ע"ר), מדובר במיזם משותף- לצורך קידום מחקר בנושא: פינוי, התפנות ו"היום שאחרי" בעוטף עזה, כחלק מהפקת לקחי צוק איתן ושיפור ההתמודדות של הקהילות.

 

כל הסבור שיש באפשרותו ליתן את השירות האמור, יפנה בכתב לרשות במייל: hila@negev.co.il

תוך 10 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה.