הודעה להארכת מועד בקול קורא לתמיכה במיזמי תרבות בתחומי אומנות הבמה לילדים ונוער – 2019

הרשות נותנת בזאת הארכת מועד להגשת בקשות לקול קורא- לתמיכה במיזמי תרבות בתחומי אומנות הבמה לילדים ונוער – 2019,

עד ליום 10.06.2019 בשעה 15:00.