אירועי צעירים

תכנית ייחודית לצעירים וצעירות בלוד

לקראת הקיץ אישרה הרשות לפיתוח הנגב תוכניות להפעלת שגרת אירועים לצעירים כפי שהוגשה לה על ידי רשויות המטרה במסגרת הסכם שנתחם איתן. למרות הקשיים שנבעו ממבצע צוק איתן השלימו הרשויות את מרבית התוכניות וקיימו שגרה של אירועים לצעירים עם מיטב האומנים הישראלים.