צוות

נתי כהן

סמנכ"ל כספים
מ"מ מנכ"ל

08-6705110

אלדד אופק

יועמ"ש

08-6705102

אורלי גבאי

מנהלת לשכת מנכ"ל ומשאבי אנוש

08-6705105‏

שירן עדי

מנהלת תחום תיירות ותרבות

08-6705103

אריאל תנעמי

עוזר חשב

08-6705111

דוד ביטון

מנהל תחום מגזרים

08-6705118

זמרת דדיה

רכזת פרויקטים

08-6705101

רינת הררי

רכזת תחום חינוך חברה וקהילה

08-6705119

ספיר כהן

מנהלת חשבונות

08-6705110

טלי מגור

רכזת תחום פיתוח כלכלי

08-6705112

רויטל בן אור

מרכזת פיתוח כלכלי

08-6705121

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!